Radowo Małe. Nowy sprzęt w OSP Radowo Małe dzięki wsparciu Polskich Sieci Elektroenergetycznych

2022-08-09 18:33:48

OSP Radowo Małe przystąpiło do kolejnej, bo już czwartej, edycji Programu „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne i … otrzymało grant.


Poszukiwanie środków na sfinansowanie zakupów niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla strażaków-ratowników, to zadanie z którym boryka się niejeden Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej. Także Zarząd OSP Radowo Małe podejmował liczne próby pozyskania środków na zakup nowoczesnego wyposażenia osobistego strażaków. I wreszcie udało się! OSP Radowo Małe przystąpiło do kolejnej, bo już czwartej, edycji Programu „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne i … otrzymało grant. Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.  Dzięki Grantowi pozyskanemu w ramach Programu WzMOCnij swoje otoczenie”, od Polskich Sieci Energetycznych, strażacy z OSP Radowo Małe wzbogacą się o nowoczesne wyposażenie osobiste. Z pieniędzy z grantu zakupione zostaną hełmy, rękawice specjalne i buty bojowe. Więcej informacji o działalności organizatora programu dostępnych jest na stronie https://raport.pse.pl/ i www.wzmocnijotoczenie.pl


© Wszelkie materiały (w szczególności zdjęcia, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

--- R E K L A M A ---